Asyura Syiah

Siapa yang telah mengkhiyanati Al-Husein, membujuknya untuk keluar menuju Kuffah kemudian membelot darinya di karbala?

Ahmad Nu’aimi, penyair Irak akhirnya dieksekusi di tiang gantungan oleh pemerintah Irak yang kini dipegang oleh Syi’ah dibawah kendali Iran.

Hanya syair berjudul “Kita Bangsa Yang Tak Punya Malu” tetapi membuat heboh karena disana disampaikan fakta-fakta sejarah dimana Syi’ah selalu melakukan pengkhianatan di tubuh kaum muslimin. Maka tanggal 29-12-2015 pun Ahmad Nu’aimi dieksekusi mati.

Berikut isi bait-bait sya’ir:

نحن شعب لا يستحي
(Kita Bangsa Yang Tak Punya Malu)

Fakta-fakta sejarah yang tak boleh dilupakan
Siapakah yang menaklukkan Syam, Irak dan Persia? Umar bin Khattab (Sunny)
Siapakah yang telah membuka negeri sindi, india dan negeri-negeri di sekitar sungai oxus (Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan dan Turkmenistan.)? Muhammad bin Al-Qasim (Sunny)
Siapakah yang mengekspansi Afrika Utara? Qutaibah bin Muslim Al-Bahily (Sunny)
Siapakah yang membuka Andalusia? Thariq bin Ziyad (Sunny) dan Musa bin Nushair (Sunny)
Siapa penakluk Konstantinovel? Muhammad Al-Fatih (Sunny)
Siapakah yang menaklukkan Sisilia? Asad bin Al-Furaat (Sunny)
Siapakah yang menciptakan peradaban di Andalusia dan menjadikannya pusat ilmu? Para Khalifah Umawiyyah yang ke dua (Sunny)
Siapakah Panglima perang Kaum Muslimin pada peperangan Hittin? Shalahuddin Al-Ayyuby (Sunny)
Siapakah yang memimpin kaum muslimin pada peperangan A’in Jalut dan mengalahkan bangsa Tatar? Saifuddin Qutz (Sunny) dan Ruknuddin Baibars (Sunny)
Siapakah yang berhasil mematahkan kesombongan Spanyol di negara Maroko? Abdul Karim Al-Khattaby (Sunny)
Siapakah yang memaksa Italia untuk memperhitungkan bangsa Libya? Umar Al-Mukhtar (Sunny)

Dan terkini,
Siapa yang mengusir Rusia dari bumi Chechnya dan menaklukkan kota Grozny? Khattab (Sunny)
Siapa yang telah membungkamkan wajah NATO di Afghanistan? Ahlu Sunnah
Siapa yang memaksa Amerika untuk keluar meninggalkan Irak? Ahlu Sunnah
Siapa yang telah mengganggu tidurnya kaum yahudi di Palestina? Ahmad Yasin (Sunny)

Lalu, jasa apa yang telah kita tinggalkan bagi anak cucu kita dari syi’ah sebagai imbalan??!!!

Siapa yang telah mengkhiyanati Al-Husein, membujuknya untuk keluar menuju Kuffah kemudian membelot darinya di karbala? Al-Mukhtar Ats-Tsaqafy (Syi’ah) Baca lebih lanjut…

Iklan