“Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra., ia berkata: Saya mendengar Rasulallah saw. Bersabda:”Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba-Nya. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewakafkan (mematikan) ulama, sehingga apabila Allah tidak menyisakan orang pandai maka manusia mengambil orang bodoh sebagai pemimpin, lalu mereka ditanya maka mereka memberi fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan.” (HR: Bukhari)

BERITA DUKA

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

Al-‘Allamah Syaikh Dr. Bakr Abu Zaid

Ketua Majma Al Fiqh Al Islami (Badan Kajian Fikih Internasional) dan anggota Haiah Kibar Ulama Saudi

Pada Selasa 27 Muharam 1429 H / 5 Pebruari 2008 M dalam usia 64 tahun. Beliau disholati di Masjid Bakr Abu Zaid, di samping kediaman beliau, Riyadh, pada hari Selasa ba’da Isya.

Nasab beliau adalah Bakr bin ‘Abdullah, Abu Zaid bin Muhammad bin ‘Abdullah bin Bakr bin ‘Utsman bin Yahya bin Ghaihab bin Muhammad. Silsilah ini berhenti hingga Bani Zaid teratas, yaitu Zaid bin Suwaid bin Zaid bin Suwaid bin Zaid bin Haram bin Suwaid bin Zaid, al-Qudlaa’i, dari kabilah Bani Zaid al-Qudlaa’iyyah yang tersohor di kawasan al-Wasym dan dataran tinggi Nejd. Di sanalah Syaikh Bakr Abu Zaid dilahirkan, yaitu pada tahun 1365 H. 

Biografi beliau dapat di baca di sini

Article sejenis baca di : Salafy.wordpress, Bening Hati, Abu Salma 

Semoga Allah menerima segala ibadah dan amal usaha yang telah dianugerahkannya untuk menolong agama Allah SWT.